کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : چ‍اپ‍ل‍ی‍ن‌، چ‍ارل‍ز، ۱۸۸۹- ۱۹۷۷
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
چ‍اپ‍ل‍ی‍ن‌، چ‍ارل‍ز، ۱۸۸۹- ۱۹۷۷ selrahC ,nilpahC -- . س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
چ‍اپ‍ل‍ی‍ن‌، چ‍ارل‍ز، ۱۸۸۹ - ۱۹۷۷ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌selrahC ,nilpahC .
 
پدیدآور:
چ‍اپ‍ل‍ی‍ن‌، چ‍ارل‍ز، ۱۸۸۹- ۱۹۷۷
 
ناشر:
ن‍گ‍اه‌: رب‍ی‍ع‌
ن‍ش‍ر روای‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
زندگی پدرم چارلی چاپلین
چاپلین ، چارلز، ۱۸۸۹- ۱۹۷۷ ؛  تهران نگاه : ربیع   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۲۲۸۷‬,‭‌چ۲‌چ۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
داستان کودکی من
چاپلین ، چارلز، ۱۸۸۹- ۱۹۷۷ ؛  تهران نشر روایت   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۲۲۸۷‬,‭‌چ۲آ۳‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک