کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : پ‍ی‍ک‌ ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( م‍ت‍وس‍طه‌)
ب‍ورس‌ ت‍ه‍ران‌
 
پدیدآور:
ع‍ب‍ی‍دی‌، ع‍ل‍ی‌
ب‍ل‍ن‍دی‌، ح‍م‍ی‍د
 
ناشر:
پ‍ی‍ک‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
چکیده ادبیات فارسی
عبیدی ، علی ؛  [تهران ] پیک ایران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۳۳۱‬,‭‌ع۲‌چ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بورس اوراق بهادار تهران :راهنما و مبانی تصمیم گیری
بلندی ، حمید ؛  تهران پیک ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۵۷۲۰/۲‬,‭آ۶‌ت۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک