کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : پ‍ی‍ت‍ر ک‍ارت‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍م‍اری‌ - س‍ب‍ک‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
م‍ع‍م‍اری‌
 
پدیدآور:
پ‍ی‍ت‍ر ک‍ارت‍ر
 
ناشر:
ش‍ه‍ر آب‌
ن‍ش‍ر خ‍اک‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و آثار ، اندیشه ها و دیدگاههای میس ون دروهه
پیتر کارتر ؛  نشر خاک   ،
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۱۰۸۸‬,‭‌م۹‌ک۱۶‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آثار میس وندروهه
پیتر کارتر ؛  تهران شهر آب   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۱۰۸۸‬,‭‌م۹ ‌ک۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک