کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : پ‍ی‍ام‌ رس‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍م‍اری‌ - م‍رم‍ت‌ و ب‍از س‍ازی‌ ل‍رس‍ت‍ان‌ - اث‍ر زل‍زل‍ه‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ چ‍ن‍د م‍ت‍غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
م‍ح‍م‍د ش‍ری‍ف‍ی‌
م‍ن‍ل‍ی‌، ب‍رای‍ان‌، ۱۹۴۴ - م‌
 
ناشر:
پ‍ی‍ام‌ رس‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روشهای آماری < چند متغیره = چندمتغیره >
منلی ، برایان ، ۱۹۴۴ - م ؛  تهران پیام رسان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸‬,‭‌م۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بازسازی لرستان به روایت تصویر
محمد شریفی ؛  پیام رسان   ،
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۰۹۵‬,‭‌ش۴ ‌ب۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک