کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : پ‍ی‍ام‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
ش‍ی‍م‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
م‍ال‍ی‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ --م‍دی‍ری‍ت‌ --آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ای‌
 
پدیدآور:
س‍ج‍ادی‌، س‍ع‍ی‍ده‌، ۱۳۵۵-
چ‍ان‍گ‌، ری‍م‍ون‍د
ص‍دی‍ق‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۵۸-
رف‍ی‍ع‍ی‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌، زه‍را ال‍س‍ادات‌
ب‍ل‍وری‌، ام‍ی‍ن‌، ۱۳۶۳-
 
ناشر:
پ‍ی‍ام‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
پ‍ی‍ام‌ ف‍ردا، خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍ان‍ون‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شیمی عمومی ( ۱)
چانگ ، ریموند ؛  تهران پیام فردا، خدمات فرهنگی کانون دانشگاهی شریف   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۳۱/۲‬,‭‌چ۲‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع مالیه عمومی و تعیین خطمشی دولت ها( ویژه دانشگاه پیام نور)
بلوری ، امین ، ۱۳۶۳- ؛  اصفهان پیام دانشگاهی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۱۳۱‬,‭‌پ۴‌ب۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کاملترین حل مسائل ریاضیات گسسته بر اساس کتاب دکتر بهروز قلی زاده
صدیقی ، روح الله ، ۱۳۵۸- ؛  اصفهان پیام دانشگاهی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۹/۲‬,‭‌ق۸‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
گنجینه طلایی مدیرت منابع انسانی براساس کتب دکتر رضا رسولی
رفیعی طباطبایی ، زهرا السادات ؛  اصفهان پیام دانشگاهی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭ر۷‌گ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
گنجینه طلایی هنر و تمدن اسلامی ( ۱ )بر اساس کتاب غلامعلی حاتم
سجادی ، سعیده ، ۱۳۵۵- ؛  اصفهان : تلفن ناشر : ۳۳۸۹۶۱۰-۳۳۸۹۶۱۱،آدرس ناشر :اصفهان - خیابان باهنر - ساختمان پارسه - طبقه ۲ پیام دانشگاهی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۲۶۰‬,‭‌ح۲‌گ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک