کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍ی‌س‍ازی‌ --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ی‌س‍ازی‌ --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
طه‍م‍وری‍ان‌، ف‍رزان‍ه‌
 
ناشر:
ف‍دک‌ ای‍س‍ات‍ی‍س‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حل المسائل جامع مهندسی پی
طهموریان ، فرزانه ؛  تهران فدک ایساتیس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۷۵‬,‭ط۹‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک