کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ زل‍زل‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ زل‍زل‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ا --ت‍رم‍ی‍م‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ه‍ا -- م‍رم‍ت‌ و ب‍ازس‍ازی‌
م‍ی‍رای‍ی‌ در س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ا
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ض‍د زل‍زل‍ه‌
ات‍لاف‌ ان‍رژی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ا --پ‍ای‍داری‌
 
پدیدآور:
ص‍اب‍ری‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، ک‍ی‍وان‌
س‍ون‍گ‌، ت‍ی‌ .ت‍ی‌
ن‍اطق‍ی‌ ال‍ه‍ی‌،ف‍ری‍ب‍رز
ن‍ع‍ی‍م‌، ف‍رزاد
 
ناشر:
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ زل‍زل‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ زل‍زل‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
میراگرهای انرژی در مقاوم سازی لرزه ای ساختمانها
ناطقی الهی ،فریبرز ؛  تهران پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۹۰۳۱‬,‭‌ن۲‌م۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<سیستم های = سیستمهای >اتلاف انرژی < غیر فعال = غیرفعال >در مهندسی سازه
سونگ ، تی .تی ؛  تهران پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۵‬,‭‌س۹‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طراحی ساختمانها با جداسازی < لرزه ای = لرزه ای >از تئوری تا عمل
نعیم ، فرزاد ؛  تهران پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۶‬,‭‌ن۷ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تفسیر دستورالعمل بهسازی < لرزه ای = لرزه ای >ساختمانهای موجود
تهران پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۶‬,‭د۷‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دستورالعمل بهسازی < لرزه ای = لرزه ای >ساختمان های موجود
تهران پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۶‬,‭د۷د۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص خرابی در ساختمانهای آسیب دیده با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک
صابری حقیقی ، کیوان ؛  تهران پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۸/۸‬,‭‌غ۷‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک