کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : پ‍ژوه‌، آرم‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍اخ‍ص‌ ق‍ی‍م‍ت‌ س‍ه‍ام‌، ن‍رخ‌ ارز، ت‍ورم‌، ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار، ب‍ه‍ره‌، درآم‍د ه‍ای‌ ن‍ف‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
پ‍ژوه‌، آرم‍ان‌
 
ناشر:
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص سهام صنایع مختلف در بورس اوراق بهادار تهران
پژوه ، آرمان ؛  علم و فرهنگ علوم انسانی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴، ۱۲۴،ST
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک