کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍ن‍ج‍ره‌ ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍رک‍ی‍ب‌ پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ه‍ا
م‍ع‍م‍اری‌ - دره‍ا - پ‍ن‍ج‍ره‌ ه‍ا - ذخ‍ی‍ره‌ ان‍رژی‌
پ‍ن‍ج‍ره‌ ه‍ا
ن‍م‍اه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ - دی‍وار ه‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌ - پ‍ن‍ج‍ره‌ ه‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
م‍ه‍دی‌ پ‍رن‍ا
رول‍ن‍د ک‍ری‍پ‍ن‍ر ، ف‍ل‍وری‍ان‌ م‍وس‍و
ج‍م‍ش‍ی‍د ری‍اض‍ی‌
ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌، م‍رض‍ی‍ه‌
ع‍س‍گ‍ران‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۵۷-
 
ناشر:
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و م‍س‍ک‍ن‌
ف‍ن‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ک‍اوش‌ پ‍رداز
رص‍د ع‍ل‍م‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
برآورد ارزش در معرض خطر با استفاده از ترکیب < پیش بینی ها= پیش بینی ها>
شفیعی ، مرضیه ؛  دانشگاه علم و فرهنگ فنی مهندسی   ، اردیبهشت ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۳۳،FT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ویژگی های کارکردی در و پنجره ساختمان های متعارف ( قابلیتهای رفتاری ، عملکردی و ساختاری )
جمشید ریاضی ؛  مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن   ،
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۲۷۰‬,‭ر ۹ و۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طراحی گشودگی های نما ( پنجره ها)
رولند کریپنر ، فلوریان موسو ؛  کاوش پرداز   ،
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۲۶۴‬,‭ط ۴‌ک۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<۱۰۰۱ = هزار و یک > مدل پنجره
مهدی پرنا ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۲۷۵‬,‭‌پ۴‌ه۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
استعاره های سازمانی ؛< بیماریهای = بیماری های >مدیریتی
عسگرانی ، مرتضی ، ۱۳۵۷- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۲۶۶۵۳۲۸۴،آدرس ناشر :خیابان پاسداران - خیابان اختیاریه جنوبی - کوچه شهریار- پلاک ۵ - واحد۱۰ رصد علم   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ع۵‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک