کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : پ‍لام‍ی‍ن‌ ،راب‍رت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ژن‍ت‍ی‍ک‌ رف‍ت‍ار
 
پدیدآور:
پ‍لام‍ی‍ن‌ ،راب‍رت‌
 
ناشر:
م‍ه‍ت‍اب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ژنتیک رفتاری ( مباحث و یافته های نوین علم وراثت در< روان شناسی = روانشناسی >و< روان پزشکی = روانپزشکی )>
پلامین ،رابرت ؛  تهران مهتاب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QH‬,‭۴۵۷‬,‭ژ۹‌پ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک