کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍طر اول‌، ت‍زار روس‍ی‌، ۱۶۷۲ - ۱۷۲۵ -- داس‍ت‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍طر اول‌، ت‍زار روس‍ی‌، ۱۶۷۲ - ۱۷۲۵ -- داس‍ت‍ان‌
 
پدیدآور:
ت‍ول‍س‍ت‍وی‌، آل‍ک‍س‍ی‌ ن‍ی‍ک‍الای‍وی‍چ‌، ۱۸۸۲- ۱۹۴۵
 
ناشر:
ن‍گ‍اه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پتر اول
تولستوی ، آلکسی نیکالایویچ ، ۱۸۸۲- ۱۹۴۵ ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭‌ت۸۸‌پ۶‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک