کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : پ‍روی‍ز پ‍ارس‍ی‌راد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ س‍واح‍ل‌
 
پدیدآور:
پ‍ارس‍ی‌راد، پ‍روی‍ز،۱۳۲۴-
 
ناشر:
پ‍روی‍ز پ‍ارس‍ی‌راد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مباحث ویژه و کاربردی مهندسی سواحل و مکانیک خاک
پارسی راد، پرویز،۱۳۲۴- ؛  تهران پرویز پارسی راد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۲۰۵‬,‭‌پ۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک