کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : پ‍روچ‍اس‍ک‍ا، ج‍ی‍م‍ز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌درم‍ان‍ی‌ -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
روان‌درم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
<پ‍روچ‍اس‍ک‍ا= پ‍روچ‍س‍ک‍ا>، ج‍ی‍م‍ز
پ‍روچ‍اس‍ک‍ا، ج‍ی‍م‍ز
 
ناشر:
رش‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<نظریه های = نظریه های < >روان درمانی = رواندرمانی >
پروچاسکا، جیمز ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭‌پ۴‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نظام های < روان درمانی = رواندرمانی ( >نظریه های < روان درمانی = رواندرمانی :)>تحلیل فرانظری
<پروچاسکا= پروچسکا>، جیمز ؛  تهران رشد   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭‌پ۴‌ن۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک