کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : پ‍رون‌ -ب‍ورل‍ی‌، م‍ی‍ش‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
پ‍رون‌ -ب‍ورل‍ی‌، م‍ی‍ش‍ل‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ع‍ث‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<روانشناسی = روان شناسی >بالینی :مبانی آزمایش بالینی و فرآیند تشخیص به انضمام الگوی مصاحبه بالینی ، تست افسردگی بک ، مقیاس اضطراب کتل
پرون -بورلی ، میشل ؛  تهران موسسه انتشارات بعثت   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۶۷‬,‭‌پ۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک