کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : پ‍روان‍ه‌ ده‍ک‍ردی‌، س‍ارا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍ردش‍گ‍ران‌( گ‍ردش‍گ‍ری‌ )م‍ذه‍ب‍ی‌
 
پدیدآور:
پ‍روان‍ه‌ ده‍ک‍ردی‌، س‍ارا
 
ناشر:
گ‍ردش‍گ‍ری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی عوامل موثر بر جذب گردشگران مذهبی به مراکز خرید در مشهد مقدس
پروانه دهکردی ، سارا ؛  علم و فرهنگ گردشگری   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴، ۶۱،GT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک