کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍ای‍ا۱۲۳
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ئ‍وری‍ال‍ی‍س‍م‌
پ‍س‍ت‌ م‍درن‍ی‍س‍م‌
پ‍ای‍ا۱۲۳
غ‍ی‍اب‌( ن‍ق‍اش‍ی‌)
ب‍ارگ‍ذاری‌
 
پدیدآور:
خ‍ل‍دب‍ری‍ن‌، ع‍ل‍ی‌
<آب‍اده‌ زاده‌ = اب‍اده‌زاده‌>، م‍ه‍دی‍س‌
ج‍ه‍ان‌ ف‍ک‍ر، اح‍س‍ان‌
گ‍ل‍ش‍ی‍ری‌، س‍ی‍اوش‌
روش‍ن‌ طب‍ری‌، ف‍رن‍وش‌
ک‍ی‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ش‍ی‍ری‌ ج‍ی‍ان‌، ام‍ی‍ر
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه شمای بارگذاری در آنالیز استاتیکی غیرخطی ( پوش آور )برای پلها و پیشنهادی برای بارگذاری بهینه
جهان فکر، احسان ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۱،CT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
رفتار< لرزه ای = لرزه ای >پلهای پیش ساخته مرکب در مناطق لرزه خیز شهری
شیری جیان ، امیر ؛  دانشگاه علم وفرهنگ ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۲،CT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر میراگرهای اصطکاکی و نحوه توزیع آنها در عملکرد لرزه ای قابهای فولادی
روشن طبری ، فرنوش ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶، ۳۹،CT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی کارکردهای غیاب در آثار نقاشی پس از انقلاب اسلامی ایران
خلدبرین ، علی ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷، ۱،AT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
پست مدرنیسم در ادبیات داستانی معاصر ایران ( بررسی مولفه های پست مدرنیسم در آثار هوشنگ گلشیری و رضا قاسمی )
گلشیری ، سیاوش ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷، ۲،AT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر مولفه های نئورئالیسم بر سینمای پس از انقلاب اسلامی ایران
کیانی ، علی ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷، ۳،AT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
آنالیز غیرخطی تیرهای بتن مسلح با مقاومت بالا)CSH( < مقاوم سازی = مقاوم سازی >شده باPRF
<آباده زاده = اباده زاده >، مهدیس ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۵،CT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک