کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : پ‍اپ‍ازوگ‍ل‍و، ال‍ی‍زاب‍ت‌ اس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ان‍وت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌
 
پدیدآور:
پ‍اپ‍ازوگ‍ل‍و، ال‍ی‍زاب‍ت‌ اس‌
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
زیست < نانو فناوری = نانوفناوری >
پاپازوگلو، الیزابت اس ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۸۱‬,‭‌پ۲ز۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک