کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : پ‍ارک‍ر، ج‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ 8 - ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - س‍اخ‍ت‍ار گ‍رای‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
پ‍ارک‍ر ج‍ان‌
پ‍ارک‍ر، ج‍ان‌
 
ناشر:
ن‍ش‍رن‍ی‌
آش‍ی‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<ساخت یابی = ساخت یابی >
پارکر، جان ؛  تهران نشرنی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۵۱۱‬,‭‌پ۲‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ساختار بندی - مفاهیم علوم اجتماعی 8
پارکر جان ؛  آشیان   ،
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۵۱۱‬,‭‌پ۲ ‌س۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک