کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : پ‍ارس‌ آئ‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌
پ‍ی‌ س‍ازی‌
ب‍ت‍ن‌ م‍س‍ل‍ح‌--طرح‌ وم‍ح‍اس‍ب‍ه‌
 
پدیدآور:
ت‍اگ‍وچ‍ی‌
طاح‍ون‍ی‌، ش‍اپ‍ور، ۱۳۳۴-
داس‌، ب‍راج‍ا
طاح‍ون‍ی‌، ش‍اپ‍ور،۱۳۳۴-
 
ناشر:
پ‍ارس‌ آئ‍ی‍ن‌
پ‍ارس‌ آئ‍ی‍ن‌
پ‍ارس‌ آی‍ی‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول مهندسی ژئوتکنیک ( :خاک و پی )
داس ، براجا ؛  تهران پارس آئین   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۷۵‬,‭د۲۵‌ف‍لا۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی کیفیت در سیستمهای تولیدی
تاگوچی ؛  تهران پارس آیین   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌ت۲‌م۹۵‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طراحی < سازه های = سازه های >بتن مسلح
طاحونی ، شاپور،۱۳۳۴- ؛  تهران پارس آیین   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۴۴‬,‭ط۲ط۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت مصالح ایگور پوپوف
طاحونی ، شاپور، ۱۳۳۴- ؛  تهران پارس آئین   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭ط۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک