کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : وی‍ن‍دوز ای‍ک‍س‌ پ‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
وی‍ن‍دوز ای‍ک‍س‌ پ‍ی‌
گ‍واه‍ی‍ن‍ام‍ه‌ اروپ‍ای‍ی‌ ک‍ارب‍ری‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
پدیدآور:
ص‍ال‍ح‍ی‌، ف‍ری‍ب‍ا
م‍ان‍ل‍ی‌، ب‍رن‍دن‌
داوری‌ دول‍ت‌ آب‍ادی‌، م‍ج‍ی‍د
ص‍ال‍ح‍ی‌،س‍ه‍ی‍ل‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ک‍اف‍ی‌پ‍ور، رض‍ا
ت‍رات‌، پ‍ل‌
س‍ی‍م‍ن‍وز،ک‍ورت‌،۱۹۶۸ -م‌.
پ‍ری‌، گ‍رگ‌
اوه‍ارا، ش‍ل‍ی‌
<م‍ح‍م‍دی‌ف‍ر = م‍ح‍م‍دی‌ ف‍ر>، غ‍لام‍رض‍ا
<ع‍ادل‌ زاده‌= ع‍ادل‌زاده‌>، ی‍ع‍ق‍وب‌، ۱۳۵۳-
 
ناشر:
چ‍اپ‍ار
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ واح‍د ت‍ه‍ران‌
دی‍ب‍اگ‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
س‍ه‍ادان‍ش‌
ن‍اق‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای نصب < = PX,0002,EM,89 swodniW ویندوز۹۸،ام ای ،۲۰۰۰،ایکس پی >
صالحی ،سهیل ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ص۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز=[PX swodniW ویندوز ایکس پی ]
سیمنوز،کورت ،۱۹۶۸ -م . ؛  تهران دیباگران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی < = PX swodniWویندوز ایکس پی >در ۲۴ ساعت
پری ، گرگ ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌پ۴۵‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای خطاهای ویندوز< = PXایکس پی >
کافی پور، رضا ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ک۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سریع [ =noitidE emoH PX swodniW ویندوز ایکس پی هوم ادیشن ]
اوهارا، شلی ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ف‍لا۹ر۲۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مهارت دوم [ LDCI آی .سی .دی .ال [ PX swodniW tfosorciM ]مایکروسافت ویندوز ایکس پی ]
صالحی ، فریبا ؛  تهران جهاد دانشگاهی واحد تهران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ص۲‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
گواهی نامه بین المللی کاربری کامپیوتر< = LDCI آی .سی .دی .ال >نسخه PX سطح دوم
مانلی ، برندن ؛  تهران دیباگران   ، ۱۳۸۳-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭‌م۲‌گ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام ویندوز< = PX ایکس پی >
شرکت مایکروسافت ؛  تهران سهادانش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با دنیای < = PX swodniW ویندوز ایکس پی >
داوری دولت آبادی ، مجید ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭د۲آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
صوت و تصویر برتر در ویندوز< = PXایکس پی >
ترات ، پل ؛  تهران دیباگران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ت۴‌ص۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آموزش کاربردی < = PX swodniW ویندوز ایکس پی >
<محمدی فر = محمدی فر>، غلامرضا ؛  تهران دیباگران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌م۳آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
<= PX swodniWویندوز ایکس پی >مبانی رایانه و کاربرد آن ( در رشته های مختلف )
<عادل زاده = عادل زاده >، یعقوب ، ۱۳۵۳- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌ع۲و۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک