کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : وی‍لان‌ ک‍ورت‌ رزن‍او، پ‍ول‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍رات‍ج‍دد -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
پدیدآور:
وی‍لان‌ ک‍ورت‌ رزن‍او، پ‍ول‍ی‍ن‌
 
ناشر:
آت‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پست مدرنیسم و علوم اجتماعی ( دیدگاه ها، راهبردها و موانع )
ویلان کورت رزناو، پولین ؛  تهران آتیه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۴۵۶‬,‭و۹‌پ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک