کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : وی‍زه‌ه‍وف‍ر، ی‍وزف‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌
 
پدیدآور:
وی‍زه‌ه‍وف‍ر، ی‍وزف‌
 
ناشر:
ق‍ق‍ن‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ایران باستان ( از ۵۵۰ پیش از میلاد تا ۶۵۰ پس از میلاد)
ویزه هوفر، یوزف ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۰‬,‭و۹‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک