کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : وی‍ر، م‍وری‍س‌ دی‌.،۱۹۳۹ - م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍س‍اب‍ان‌
 
پدیدآور:
وی‍ر، م‍وری‍س‌ دی‌.،۱۹۳۹ - م‌
 
ناشر:
دان‍ش‌ ن‍گ‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال
ویر، موریس دی .،۱۹۳۹ - م ؛  تهران دانش نگار   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭و۹‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک