کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : وک‍ی‍ل‌ ال‍رع‍ای‍ا، وح‍ی‍د، ۱۳۵۸-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ -- طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
 
پدیدآور:
وک‍ی‍ل‌ ال‍رع‍ای‍ا، وح‍ی‍د، ۱۳۵۸-
<وک‍ی‍ل‌ال‍رع‍ای‍ا= وک‍ی‍ل‌ ال‍رع‍ای‍ا>، وح‍ی‍د، ۱۳۵۸-
 
ناشر:
ص‍ان‍ع‍ی‌ ش‍ه‍م‍ی‍رزادی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مرجع محاسبات تاسیسات مکانیکی ساختمان
<وکیل الرعایا= وکیل الرعایا>، وحید، ۱۳۵۸- ؛  تهران صانعی شهمیرزادی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۶۰۱۰‬,‭و۸‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طراحی موتورخانه تاسیسات مکانیکی ساختمان
وکیل الرعایا، وحید، ۱۳۵۸- ؛  تهران صانعی شهمیرزادی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۶۰۲۱‬,‭و۸ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک