کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ولار، آم‍ب‍رواز، ۱۸۶۵- ۱۹۳۹
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍زان‌، پ‍ل‌، ۱۸۳۹- ۱۹۰۶ ،luaP ,ennazeC
 
پدیدآور:
ولار، آم‍ب‍رواز، ۱۸۶۵- ۱۹۳۹
 
ناشر:
ن‍گ‍اه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
زندگی و هنر سزان
ولار، آمبرواز، ۱۸۶۵- ۱۹۳۹ ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۵۵۳‬,‭‌س۴و۸‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک