کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : وزی‍ری‌، ع‍ل‍ی‍ن‍ق‍ی‌، ۱۲۶۶- ۱۳۵۸
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ار --پ‍ارت‍ی‍س‍ی‍ون‌
 
پدیدآور:
وزی‍ری‌، ع‍ل‍ی‍ن‍ق‍ی‌، ۱۲۶۶- ۱۳۵۸
 
ناشر:
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍را
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دستور جدید تار
وزیری ، علینقی ، ۱۲۶۶- ۱۳۵۸ ؛  تهران فرهنگسرا   ، ۱۳۱۵
شماره راهنما: ‭MT‬,‭۶۵۴‬,‭و۴د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک