کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : وب‍ر، ج‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ری‍اض‍ی‍ات‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
وب‍ر، ج‍ی‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تحلیلهای ریاضی و کاربرد آن در اقتصاد و بازرگانی
وبر، جین ؛  تهران دانشگاه شهید بهشتی ، مرکز چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۵-
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۹۱‬,‭و۲‌ت۳‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک