کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : وای‍ت‍ی‍ن‍گ‌، ج‍ان‌ راب‍رت‌، ۱۹۱۷- ۱۹۶۳
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دا۱۲۳
 
پدیدآور:
وای‍ت‍ی‍ن‍گ‌، ج‍ان‌ راب‍رت‌، ۱۹۱۷- ۱۹۶۳
 
ناشر:
ن‍م‍ای‍ش‌ (م‍رک‍ز ه‍ن‍ره‍ای‌ ن‍م‍ای‍ش‍ی‌، وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آهنگ رزم
وایتینگ ، جان رابرت ، ۱۹۱۷- ۱۹۶۳ ؛  تهران نمایش (مرکز هنرهای نمایشی ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی )   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭و۲۵آ۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک