کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ه‍ی‍راگ‍و، س‍ان‍دری‍ش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ارخ‍ان‍ه‌ه‍ا -- طرح‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
 
پدیدآور:
ه‍ی‍راگ‍و، س‍ان‍دری‍ش‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طرح ریزی واحدهای صنعتی
هیراگو، ساندریش ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۷۷‬,‭‍ه۹ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک