کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ه‍ورن‌، ه‍ل‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍درس‍ه‌ه‍ا --م‍دی‍ری‍ت‌ و س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌
 
پدیدآور:
ه‍ورن‌، ه‍ل‍ن‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر م‍وزون‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<پانصد=۵۰۰ > نکته برای بهبود مدارس
هورن ، هلن ؛  تهران نشر موزون   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۳۰۱۱‬,‭‍ه۹‌پ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک