کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ه‍ورس‍ت‌ ول‍دم‍ار ج‍ن‍س‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍اری‍خ‌ ه‍ن‍ر
 
پدیدآور:
ه‍ورس‍ت‌ ول‍دم‍ار ج‍ن‍س‍ن‌
 
ناشر:
ع‍ل‍م‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ هنر
هورست ولدمار جنسن ؛  تهران علمی فرهنگی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭N‬,‭۵۳۰۰‬,‭‌ج۹‌ت۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک