کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ه‍ن‍ک‍اک‌، آل‍ن‌، ۱۹۶۵-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌ آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
ه‍ن‍ک‍اک‌، آل‍ن‌، ۱۹۶۵-
 
ناشر:
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی تلویزیون آموزشی :راهنمای عملی تلویزیون آموزشی
هنکاک ، آلن ، ۱۹۶۵- ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۴۴/۷‬,‭‍ه۹‌ب۴‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک