کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ه‍ن‍ر -- ت‍اری‍خ‌ ن‍وی‍س‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍اری‍خ‌ ن‍وی‍س‍ی‌ - روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - ه‍ن‍ر
ه‍ن‍ر -- ت‍اری‍خ‌ ن‍وی‍س‍ی‌
ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌ - ق‍رآن‌ ن‍وی‍س‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
ه‍اوزر، آرن‍ول‍د، ۱۸۹۲- ۱۹۷۸
ن‍اص‍ر . د . خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌
ل‍وری‌ آدام‍ز
 
ناشر:
ن‍گ‍اه‌
ک‍ارن‍گ‌
ن‍ش‍ر ن‍ظر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه تاریخ هنر
هاوزر، آرنولد، ۱۸۹۲- ۱۹۷۸ ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۴۸۰‬,‭‍ه۲‌ف۸‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روش شناسی هنر
لوری آدامز ؛  نشر نظر   ،
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۴۸۰‬,‭آ۴ ر۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کارهای استادانه قرآن نویسی تا قرن هشتم هجری قمری -جلد دوم از گزیده ده جلدی مجموعه هنر اسلامی
ناصر . د . خلیلی ؛  تهران کارنگ   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۲۶۰‬,‭‌خ۸‌م۳‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک