کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ه‍ن‍ر م‍ح‍ی‍طی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ق‍اش‍ی‌ دی‍واری‌
گ‍ف‍ت‍م‍ان‌ اع‍ت‍راض‍ی‌ ب‍ه‌ آل‍ودگ‍ی‍ه‍ای‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌
پ‌اپ‍ رن‍ه‍ - ی‌طی‍ح‍م‍ ی‌ح‍ارط ک‌ی‍ف‍ارگ‍
ه‍ن‍ر م‍ح‍ی‍طی‌
ه‍ن‍ر ع‍م‍وم‍ی‌، ف‍ض‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌، ه‍ن‍ر ت‍ع‍ام‍ل‍ی‌، ت‍ع‍ام‍لات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، س‍الان‍ه‌ ب‍ه‍ارس‍ت‍ان‌
 
پدیدآور:
رض‍ا س‍ی‍روس‌ ص‍ب‍ری‌
klaus honnef
آزاده‌، م‍ارال‌
ن‍ورون‍ی‌، س‍ت‍اره‌،-
ذاک‍ری‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
jamie james
 
ناشر:
م‍ی‍ردش‍ت‍ی‌
پ‍ی‍ک‍ره‌
ه‍ن‍ر و م‍ع‍م‍اری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی گفتمان اعتراض در هنر محیطی ده سال اخیر ایران
آزاده ، مارال ؛  علم و فرهنگ هنر و معماری   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴، ۱۱۸،AT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
هنر محیطی
رضا سیروس صبری ؛  تهران پیکره   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۴۹۴‬,‭‌ه۹‌ص۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تاثیر اجتماعی نقاشی های دیواری در فضاهای شهری
نورونی ، ستاره ،- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۱۹۴۸۲--۶۶۴۰۱۴۴۴،آدرس ناشر :تهران - خ انقلاب - خ فخررازی - خ وحید نظری شرقی - پ ۶۱ -طبقه سوم غربی - واحدA۳۴ میردشتی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۲۵۵۰‬,‭‌ن۹‌ت۲‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
pop art
jamie james ؛ 
شماره راهنما: ‭NC-L-M‬,‭9‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
pop art
klaus honnef ؛ 
شماره راهنما: ‭NC-L-M‬,‭10‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نقش هنر عمومی ( مجسمه و چیدمان های تعاملی )در فضاهای عمومی شهر تهران ، با رویکرد تقویت تعاملات اجتماعی
ذاکری ، معصومه ؛  علم و فرهنگ هنر و معماری   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۳۹۶، ۱۳۰،AT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک