کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ه‍ن‍رم‍ن‍دان‌ -- ای‍ران‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍ن‍رم‍ن‍دان‌ -- ای‍ران‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
 
پدیدآور:
ح‍ام‍دی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌، ۱۳۴۹-
 
ناشر:
پ‍ی‍ک‍ره‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اسناد و آراء نشست های پژوهشی هنر( نگارخانه برگ ۱۳۸۹ : ) چنگیز شهوق ، منوچهر شیبانی ...
حامدی ، محمدحسن ، ۱۳۴۹- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۰۳۸۴۲۶ - ۰۹۱۲۶۷۷۱۴۰۷ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . آزادی ، ابتدای آذربایجان ، پلاک ۱۰۳۴ پیکره   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭NX‬,‭۵۷۴،/‌ی۸،‌ح۲۳‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اسناد و آراء نشست های پژوهشی هنر( نگارخانه برگ ۱۳۹۱)
تهران bتلفن ناشر : ۶۶۰۳۸۴۲۶ - ۰۹۱۲۶۷۷۱۴۰۷ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . آزادی ، ابتدای آذربایجان ، پلاک ۱۰۳۴ ، واحد ۳ پیکره   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭NX‬,‭۵۷۴،/‌ی۸،‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اسناد و آراء نشست های پژوهشی هنر( نگارخانه برگ ۱۳۹۰ : ) محمود زنگنه ، سیروس قائم مقامی ...
حامدی ، محمدحسن ، ۱۳۴۹- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۰۳۸۴۲۶ - ۰۹۱۲۶۷۷۱۴۰۷ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . آزادی ، ابتدای آذربایجان ، پلاک ۱۰۳۴ پیکره   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭NX‬,‭۵۷۴،/‌ی۸،‌ح۲۳‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اسناد و آراء نشست های پژوهشی هنر( نگارخانه برگ ۱۳۸۹ : ) چنگیز شهوق ، منوچهر شیبانی ...
حامدی ، محمدحسن ، ۱۳۴۹- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۰۳۸۴۲۶ - ۰۹۱۲۶۷۷۱۴۰۷ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . آزادی ، ابتدای آذربایجان ، پلاک ۱۰۳۴ پیکره   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭NX‬,‭۵۷۴،/‌ی۸،‌ح۲۳‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اسناد و آراء نشست های پژوهشی هنر( نگارخانه برگ ۱۳۷۸-۱۳۸۸)
حامدی ، محمدحسن ، ۱۳۴۹- ؛  تهران bتلفن ناشر :, 62483066نمابر ناشر ;, 91483066آدرس ناشر :خیابان آزادی ، ابتدای آذربایجان ، شماره 4301، واحد 4 پیکره   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭NX‬,‭۵۷۴‬,‭‌ح۲‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اسناد و آراء نشست های پژوهشی هنر( نگارخانه برگ و موزه ی مکتب کمال الملک ۱۳۹۲)
تهران bتلفن ناشر : ۶۶۰۳۸۴۲۶ - ۰۹۱۲۶۷۷۱۴۰۷ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . آزادی ، ابتدای آذربایجان ، پلاک ۱۰۳۴ ، واحد ۳ پیکره   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭NX‬,‭۵۷۴،/‌ی۸،‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک