کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ه‍م‍ی‍ن‍گ‍وی‌، گ‍رگ‍وری‌، ۱۹۳۱-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍م‍ی‍ن‍گ‍وی‌، ارن‍س‍ت‌، ۱۸۹۹- ۱۹۶۱ ، tsenrE ,yawgnimeH.س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
 
پدیدآور:
ه‍م‍ی‍ن‍گ‍وی‌، گ‍رگ‍وری‌، ۱۹۳۱-
 
ناشر:
ع‍ل‍م‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پاپا( خاطرات )
همینگوی ، گرگوری ، ۱۹۳۱- ؛  تهران علمی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PS‬,‭۳۵۴۳‬,‭‌م۹‌ی۸۶‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک