کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ه‍م‍ای‍ون‍ی‌، ص‍ادق‌، ۱۳۱۳-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ه‌ م‍ش‍ی‍ر
 
پدیدآور:
ه‍م‍ای‍ون‍ی‌، ص‍ادق‌، ۱۳۱۳-
 
ناشر:
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حسینیه مشیر
همایونی ، صادق ، ۱۳۱۳- ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۰۹۷‬,‭‌ی۷۴‍ه۸‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک