کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ه‍ری‍س‌، راب‍رت‌ ب‍ل‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ه‍ری‍س‌، راب‍رت‌ ب‍ل‍ی‍ن‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه ریزی = برنامه ریزی < >شبکه ای = شبکه ای >
هریس ، رابرت بلین ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۷-۷۲
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۴۳۸‬,‭‍ه۴‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک