کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ه‍رس‍ن‌، م‍ای‍ک‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رف‍ت‍اردرم‍ان‍ی‌ --واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ روان‍ی‌
 
پدیدآور:
ه‍رس‍ن‌، م‍ای‍ک‍ل‌
ب‍لاک‌، آل‍ن‌ اس‌.
 
ناشر:
رش‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مصاحبه تشخیصی
هرسن ، مایکل ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰/۷‬,‭‍ه۴‌م۶‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ شیوه های رفتاردرمانی
بلاک ، آلن اس . ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭ر۷‌ب۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مصاحبه تشخیصی
هرسن ، مایکل ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰/۷‬,‭‍ه۴‌م۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک