کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ه‍اک‍س‌، ج‍ی‍م‍ز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ت‍اب‌ م‍ق‍دس‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا و دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ه‍اک‍س‌، ج‍ی‍م‍ز
 
ناشر:
اس‍اطی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قاموس کتاب مقدس
هاکس ، جیمز ؛  تهران اساطیر   ، ۱۳۷۷-۸۳
شماره راهنما: ‭BS‬,‭۴۴۰‬,‭‍ه۲‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک