کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ه‍اش‍م‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۸۷۸- ۱۹۴۳
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ه‍اش‍م‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۸۷۸- ۱۹۴۳
 
ناشر:
روزب‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فیلمنامه دار
هاشمی ، احمد، ۱۸۷۸- ۱۹۴۳ ؛  تهران روزبهان   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۷‬,‭د۱۸‍ه۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک