کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ه‍اش‍م‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اق‍ت‍ص‍ادس‍ن‍ج‍ی‌
اق‍ت‍ص‍اد م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ه‍اش‍م‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
دات‍ا، م‍ان‍ورج‍ان‌
 
ناشر:
ت‍اب‍ان‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روشهای اقتصادسنجی
داتا، مانورجان ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۳۹‬,‭د۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد مدیریت
هاشمی ، ابوالقاسم ؛  تهران تابان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۲‬,‭‍ه۲‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک