کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ه‍اروی‌ ، دون‍ال‍د اف‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ح‍ول‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ه‍اروی‌ ، دون‍ال‍د اف‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
رویکرد تجربی به توسعه سازمان ( مدیریت تحول )
هاروی ، دونالد اف ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸‬,‭‍ه۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک