کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ه‍اروی‌، ج‍ک‌، ۱۹۱۷ - م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اق‍ت‍ص‍اد
 
پدیدآور:
ه‍اروی‌، ج‍ک‌، ۱۹۱۷ - م‌
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد جدید
هاروی ، جک ، ۱۹۱۷ - م ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، سازمان انتشارات   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۱‬,‭‍ه۲‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک