کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۳۲- ک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۳۲- ک‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد ریاضیات در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
نیکوکار، مسعود، ۱۳۳۲- ک ؛  تهران دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۳‬,‭‌ن۹۵‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک