کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ن‍وری‌ ف‍رد، ی‍دال‍ل‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍س‍اب‍داری‌ دارای‍ی‌ه‍ا -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
 
پدیدآور:
ن‍وری‌ ف‍رد، ی‍دال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
ک‍ی‍وم‍رث‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری میانه ۲ بر اساس استانداردهای حسابداری ایران
نوری فرد، یدالله ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۳۵‬,‭‌ن۹‌م۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک