کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ن‍وری‌، ح‍م‍ی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د
دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ -- ای‍ران‌ -- راه‌ رس‍م‌ زن‍دگ‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍وری‌، ح‍م‍ی‍د
ن‍وری‌ ق‍اس‍م‌ آب‍ادی‌، رب‍اب‍ه‌ ، ۱۳۴۴-
 
ناشر:
پ‍ارس‍ا
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مباحث نوین در مدیریت تولید و عملیات
نوری ، حمید ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۷۶‬,‭‌ن۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمایی برای سازگاری با زندگی دانشجویی
نوری قاسم آبادی ، ربابه ، ۱۳۴۴- ؛  تهران پارسا   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۳۶۰۹‬,‭‌ن۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک