کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ن‍ورن‍ب‍رگ‌، وال‍ت‍ر، ۱۹۰۷-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ک‍اس‍ی‌ ت‍ک‌ چ‍ه‍ره‌ -- ن‍ورپ‍ردازی‌
 
پدیدآور:
ن‍ورن‍ب‍رگ‌، وال‍ت‍ر، ۱۹۰۷-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نورپردازی تک چهره
نورنبرگ ، والتر، ۱۹۰۷- ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۵۷۵‬,‭‌ن۹‌ن۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک