کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ن‍ورح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ، م‍ه‍رزاد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ارخ‍ان‍ه‌ه‍ا --طرح‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا(ع‍ال‍ی‌)
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ --روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا( ع‍ال‍ی‌)
ک‍ن‍ت‍رل‌ م‍وج‍ودی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا(ع‍ال‍ی‌)
 
پدیدآور:
ن‍ورح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ، م‍ه‍رزاد
اس‍دزاده‌، م‍ح‍م‍د
ن‍ورح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اب‍اذر( م‍ه‍رزاد)
 
ناشر:
آزاده‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کنکور کارشناسی ارشد آمار و احتمال مهندسی برای رشته های مهندسی صنایع ...
نورحسینی ، مهرزاد ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ن۹‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کنکور کارشناسی ارشد طرح ریزی واحدهای صنعتی
نورحسینی ، اباذر( مهرزاد) ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۷۷‬,‭‌ن۹‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کنکور کارشناسی ارشد کنترل < موجودیها= موجودی >
اسدزاده ، محمد ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۶۰‬,‭‌ف‍لا۵‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک