کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ن‍وب‍ری‌، س‍اب‍ی‍ن‍ا، ۱۳۵۶-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اخ‍لاق‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍وب‍ری‌، س‍اب‍ی‍ن‍ا، ۱۳۵۶-
 
ناشر:
ف‍دک‌ ای‍س‍ات‍ی‍س‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اخلاق < فن آوری = فناوری >اطلاعات
نوبری ، سابینا، ۱۳۵۶- ؛  تهران فدک ایساتیس   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۶‬,‭‌ن۹‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک